การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

 

 ♣ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในของจังหวัดชัยนาท

       + คำสั่ง เลขที่ 211/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 ((คลิก))

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

     + คำสั่ง เลขที่ 71/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ((คลิก))

     + คำสั่ง เลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 ((คลิก))

     + คำสั่ง เลขที่ 22/2554 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554 ((คลิก))

 ♣ การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     + หน่วยงานย่อย

         (รายงานผลตามแบบ ปค. 1, แบบ ปค. 4, แบบ ปค. 5 ) ((คลิก))

              (รายงานผลตามแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงฯ ((คลิก))

    + หน่วยรับตรวจ (ราชการส่วนภูมิภาค) ((-แบบ ปค. 1))   ((-แบบ ปค. 4))   ((แบบ ปค.5))

 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

    +  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ((คลิก))

 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา

        +  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) ชุดที่ 1 ((คลิก))  ชุดที่ 2 ((คลิก))

        +  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) ((หน่วยงานย่อย)) 

        +  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) ((คลิก))

        +  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) ((คลิก))

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) ((คลิก))

     + ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ((คลิก))

    + ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ((คลิก))

 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2561  ((คลิก))

 หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ((คลิก))

 แบบฟอร์มการควบคุมภายใน (Down Load)

    <<แบบ ปค. 1>>  <<แบบ ปค. 4>>   <<แบบ ปค. 5>>  <<แบบ ปค.5 >> << รวมแบบฟอร์ม ปค.1-6 >>

       <<แบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง >> ((คลิก))

     <<คำอธิบายแบบรายงานควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)>>

          <<คำอธิบายแบบรายงานควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)>>

       

บทความ/วิชาการ/เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     


บันทึกการตั้งค่า
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Cookies user preferences)
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ