แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

♠ แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (((คลิก)))

♠ แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (((คลิก)))

♠ แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (((คลิก)))

♠ แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (((คลิก)))

♠ แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (((คลิก)))

♠ แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (((คลิก)))

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

♠ ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ชื่อโครงการ จัดซื้อโคเนื้อเพศเมีย จำนวน 46 ตัว) ((คลิก))

♠ ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ชื่อโครงการ จัดจ้างทำระบบต้นแบบเพื่อตรวจสอบกระบวนการและแหล่งที่มาด้ย QR Code และงานจัดเก็บฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ พร้อมออกแบบและจัดทำ TAG QR Code สติกเกอร์) ((คลิก))

♠ ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ชื่อโครงการ จัดจ้างก่อสร้างโกดังเก็บหญ้าอาหารสัตว์) ((คลิก))

♠ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ((คลิก))

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

♠ ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร) (((คลิก)))

♠ ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562)  (((คลิก)))

♠ ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับสำนักงาน) (((คลิก)))

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

♦ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

♦หนังสืออนุมัติแผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน)

♦ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน)

♦แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบพัฒนาจังหวัด-งบลงทุน)


บันทึกการตั้งค่า
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Cookies user preferences)
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ