ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชึยนาท 

ที่อยู่หน่วยงาน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทรศัพท์  056-476597, 056476598 โทรสาร 056-476597

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน https://map.longdo.com/p/A10313716